Another milestone for NAPOLCOM RO3

At the closing of the year, NAPOLCOM RO 3 holds its annual year-end assessment bragging its accomplishments or simply stated…clients’ satisfaction on the services rendered by its employees. Over the years, this Regional Office has maintained its dedication to serve the Commission, the PNP and the public with selfless commitment. True to its commitment, it continue reading : Another milestone for NAPOLCOM RO3

NAPOLCOM Exams

The National Police Commission Regional Office 3 successfully administered face to face PNP Entrance and Promotional Examination on July 31, August 01, November 27, and November 28, 2021 at Pampanga High School, City of San Fernando, Pampanga. Strict compliance of health and safety protocols was observed as examinees were subjected to screening at the triage continue reading : NAPOLCOM Exams

Sa dako paroon…

Isang pagbabalik-tanaw nung araw na ako na nahirang bilang isang kawani ng gobyerno. Kagaya ng karamihan, nag-umpisa sa mababang “salary grade” na angkop sa kwalipikasyon. Nakatuon pagkatapos noon ang araw-araw pagpasok ng maaga sa opisina at pag-uwi sa bahay kaagad matapos ang araw na trabaho. Pasok sa trabaho at uwi ng bahay ang nakasanayang gawain continue reading : Sa dako paroon…